ข้อควรปฎิบัติในการใช้งานระบบงานสารบรรณ
   1. การตรวจสอบหนังสือรับเข้าใหม่ ให้ดำเนินการดังนี้
      1.1 ไปที่เมนูบริหารงานทั่วไป --> รับส่งหนังสือราชการ
            1.1.1 เลือกเมนู หนังสือรับ --> หนังสือรับมา

   2. การตรวจสอบหนังสือที่เคยรับเข้ามาแล้ว
      2.1 ไปที่เมนูบริหารงานทั่วไป --> ทะเบียนหนังสือราชการ
            2.1.1 เลือกเมนู ทะเบียนหนังสือรับ -->ทะเบียนหนังสือรับ
   3. การส่งหนังสือราชการไปยังหน่วยงาน
      3.1 ไปที่เมนูบริหารงานทั่วไป --> ทะเบียนหนังสือราชการ
            3.1.1 เลือกเมนู ทะเบียนหนังสือส่ง -->ทะเบียนหนังสือส่ง
            3.1.2 คลิกที่ ลงทะเบียนหนังสือ เพื่อบันทึกเรื่องลงในทะเบียน
            3.1.3 ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
Smart Area v. 4.8.1  
 
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา : Amss++

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 | Pattani Primary Educational Service Area Office 3
ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งคล้า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94190 โทร 0 7345 2100 ถึง 2 Fax. 0 7345 2099

แนะนำให้ใช้บราวเซอร์ Google Chrome

Username
Password